𣇸(chūn)

Gǎnxiè Dan Jiwei hé Tim Cook yòng le yìtǐzì 𣇸. Wúlùn zhèngzhì lìchǎng rúhé, rènhé piānlí P.R. China chángguǐ de dōngxi dōushì měihǎo de.